فریزری متوسط مکزیکو گمین


فروشنده:‌ آیدا مارکت


این محصول 350 بازدید داشته و 6 بار خریداری شده

    سایز دهانه 15 سانتیمتر
    ارتفاع 6 سانتیمتر